Głównym celem ubiegania się o mandat radnej jest chęć kontynuowania pracy na rzecz mieszkańców i naszego miasta Szczecina. Szczególnie bliskie mi są problemy mieszkańców Śródmieścia i Centrum gdyż wychowałam się na Niebuszewie. Z tym terenem Szczecina także związana jestem zawodowo pracując w Technoparku Pomerania. Pracując już dwie kadencje w Radzie Miasta posiadam ogromne doświadczenie, które pragnę wykorzystać w najbliższej kadencji. Dla mnie zawsze najważniejsi są ludzie, mieszkańcy Szczecina.


  Prezydent Piotr Krzystek - dokonania dla mieszkańców i dla Miasta Szczecina!
Dodała Jolanta Balicka Saturday, 01 November, 2014, 12:59


[ Brak komentarzy ]


Konwencja programowa Bezpartyjni KWW Piotra Krzystka
Dodała Jolanta Balicka Monday, 27 October, 2014, 07:47

Program dla Szczecina: Zobowiązania zamiast obietnic

Poszukując odpowiedzi na to, w jaki sposób powinno zmieniać się nasze miasto, dyskutowaliśmy o tym na wielu spotkaniach. Wciąż możemy czytać o potrzebnych zmianach w setkach opinii, usłyszeć podczas rozmów z przyjaciółmi, sąsiadami. Pomysłów i sposób na ich uzasadnienie jest wiele.
Rolą prezydenta, gospodarza miasta, we współpracy z radnymi jest odpowiedzialne ułożenie priorytetów i wspieranie wybranych dziedzin, tak aby wypełnić obowiązki wobec mieszkańców tj. zapewnić jak najlepsze warunki do indywidualnego rozwoju, gwarantującego stabilność materialną oraz możliwość realizowania swoich pasji, dzięki czemu możliwy jest rozwój całego miasta, całej samorządowej wspólnoty. Wychodząc z takiego założenia, przedstawiam kluczowe zobowiązania na kolejną kadencję.

Infrastruktura i gospodarka
Proponuję kontynuację rozpoczętych zmian w infrastrukturze miejskiej, zarówno związanej z komunikacją, jak i inwestycjami o charakterze miastotwórczym. W najbliższym czasie kluczowe stają się inwestycje infrastrukturalne, na rzecz gospodarki miasta. To Zobowiązanie pierwsze: Stawiamy na infrastrukturę, która będzie wspierać gospodarkę:
– wsparcie projektu 12,5 dla portu w Szczecinie – pogłębienia toru wodnego
– dostęp drogowy do Portu – kontynuacja przebudowy ul. Struga
– skomunikowanie centrum miasta z wyspą Łasztownia na Śródodrzu
– dalsze uzbrajanie stref przemysłowych oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych

Praca i współpraca
W bezpośrednim związku z gospodarką pozostają kwestie: rynku pracy, zatrudnienia, kompetencji pracowniczych. W związku z tym zobowiązanie drugie to: Wsparcie dla rynku pracy poprzez harmonizację szans rozwojowych, uwarunkowań rynku pracy, potrzeb pracodawców i kompetencji pracowników obejmując:
– nowe miejsca pracy odpowiadające kompetencjom i kwalifikacjom, w odradzających się po kryzysie firmach branży stalowej i okrętowej, w strefach przemysłowych na Północy
– nowe firmy produkcyjne, przetwórcze i logistyczne na Prawobrzeżu
– zmianę kompetencji i kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami rynku – nowa oferta pracy w sektorze nowoczesnych usług informatycznych oraz usług wsparcia biznesu
– „samodzielny biznes” – samozatrudnienie w branży kreatywnej, w tym wsparcie dla firm tego sektora poprzez ofertę Technoparku
– współpraca z przedsiębiorcami – wypracowanie wsparcia dla lokalnych przedsiębiorstw handlowo-usługowych

Nauka i kompetencje
Oczekiwania rynku pracy, to potrzeba wykształconych kadr, ludzi spełniających oczekiwania pracodawców, lub własne aspiracje: Wsparcie w nauce i budowanie kompetencji – to zobowiązanie trzecie, które obejmuje m.in.:
– odpowiedź na potrzebę edukacji w zakresie przedmiotów ścisłych – dodatkowe zajęcia z matematyki, geometrii, chemii i fizyki w szczecińskich szkołach
– potrzeba zapewniania kompetencji językowych – szczególnie w zakresie języka niemieckiego, a także języków skandynawskich, w tym kontynuacja kształcenia dwujęzycznego,
– zintegrowanie zapotrzebowania rynku, przedsiębiorców, oferty szkół i uczelni – dalsza odbudowa szkolnictwa zawodowego wspólnie z przedsiębiorcami i firmami, włączenie kolejnych branż do rady naukowo-przemysłowej przy prezydencie,
– kontynuacja projektów współpracy ze szczecińskimi uczelniami, w ramach akademickiego szczecina, programów stypendialnych, programów mieszkaniowych,
– oferta przyjazdu do szkół, na studia – rozbudowa burs, internatów

Podnoszenie jakości życia
Ważnym elementem postrzegania miasta, a często decyzji o pozostaniu w nim jest warunki życia w mieście, Ciągłe podnoszenie jakości życia w Szczecinie – to zobowiązanie czwarte, obejmujące m.in.:
– infrastruktura drogowo komunikacyjna – modernizacja i budowa węzłów komunikacyjnych – Głębokie, Basen Górniczy, Turkusowa, systemów parkingowych, wprowadzanie ruchu rowerowego
– komunikacja publiczna – dostosowanie siatki połączeń tramwajowo-autobusowych do aktualnych potrzeb
– dalsze wparcie dla ekologicznego transportu zbiorowego – zakupy autobusów i tramwajów wraz z modernizacją i budową nowych torowisk
– estetyzacja przestrzeni publicznej – w ramach programów tj. jedna ulica rocznie, wprowadzeniu systemu mebli miejskich, małej architektury, kontynuacji wdrożenia Systemu Informacji Miejskiej
– zabezpieczenie potrzeb socjalnych – nowe miejsca w żłobkach, rozbudowa systemu przedszkoli, domy dla seniorów, mieszkania chronione wraz z opieką i zajęciami dla osób starszych
– wykorzystanie walorów naturalnych w obszarze metropolii – poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych, przystani kajakowych
– rozwijanie kalendarza wydarzeń miejskich, w tym wielkich wydarzeń plenerowych i prestiżowych wydarzeń sportowych – jako jednego z elementów rozwoju turystyki
– wprowadzenie polityki rozwoju kultury w mieście w oparciu o istniejące obiekty – oraz współpracę z sąsiednimi samorządami w ramach metropolii oraz samorządami regionu
– kontynuowanie programu modernizacji nabrzeży miejskich
– kontynuowania programu zmian w Śródmieściu, we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi, w ramach funduszu pożyczkowego
– kontynuacja programów współpracy promocyjnej z klubami sportowymi oraz systemu stypendialnego dla sportowców
– wprowadzenie dzielnicowych programów inwestycji i modernizacji

Przez ostatnie lata, wypracowaliśmy także różne formy partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.
Zobowiązanie piąte – partycypacja – to zwiększanie udziału mieszkańców w wypracowaniu decyzji rozwojowych:
– alokacja budżetu miasta do Rad Osiedli – poprzez sukcesywne zwiększenie kwot do wykorzystana przez rady, na cele dzielnicowe
– kontynuowanie budżetu obywatelskiego
– prowadzenie konsultacji społecznych dla projektów strategicznych dla miasta – kontynuacja konsultacji Szczecin 2020
– wydłużenie godzin pracy urzędu miasta – dla tych, którzy mogą odwiedzić magistrat dopiero w godzinach wieczornych

Spośród wymienionych priorytetów są zadania, które wspólnie zapoczątkowaliśmy, realizowaliśmy je w Szczecinie po raz pierwszy.
To nasze wspólne dokonania i doświadczenia, dlatego warto je kontynuować. Przedstawiam listę tych priorytetów i zadań, nie jako wyborcze obietnice, a otwarty katalog zobowiązań do realizacji w przyszłej kadencji i rozliczenia po niej.

źródło: bezpartyjni.szczecin.pl

[ Brak komentarzy ]


Budźet Obywatelski cd!
Dodała Jolanta Balicka Saturday, 18 October, 2014, 23:33Dzisiaj razem z Radą Osiedle Niebuszewo - Bolinko promowaliśmy 2 projekty Budżetu Obywatelskiego 2015:
Projekt ogólnomiejski "Renowacja mostku nad Rusałką nr 34/OGM
oraz
Projekt dzielnicy "Śródmieście" - I i IIII etap rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Niemierzyńskiej 18 obok GM 6 i Technoparku Pomerania nr 19/ŚRD
Zapraszamy także do glosowania, które kończy się 21 października (wtorek), b. łatwe glosowanie przez internet lub ostatni dzień 20 października (poniedziałek) w siedzibie RO Niebuszewo - Bolinko ul. Niemcewicza 39/2 albo w Urzędzie Miasta.
Szczegóły poniżej - bardzo łatwe glosowanie, liczy się ilość oddanych głosów mieszkańców na dany projekt. W poprzednim roku wygrał Szczeciński rower miejski i modernizacja Stawu Brodowskiego na Książąt Pomorskich.

[ Brak komentarzy ]


Głosujemy na Budżet Obywatelski!
Dodała Jolanta Balicka Saturday, 18 October, 2014, 23:25W sobotę 10 października na szczecińskich Błoniach nasi kandydaci na radnych z okręgu Śródmieście przedstawiali mieszkańcom założenia Budżetu Obywatelskiego 2015 r. Omawiane były projekty w ramach listy ogólnomiejskiej, jak i propozycje mieszkańców na Centrum Szczecina. We współpracy z Radą Osiedla Śródmieście Północ przygotowaliśmy urnę do głosowania. Pomimo niesprzyjającej aury głosujących było dużo: w większości osoby młode z dziećmi, uczniowie, studenci ale także seniorzy. Odwiedziły nas także grupy z Wrocławia i Ukrainy, z którymi wymieniliśmy się doświadczeniami.

Organizatorami akcji byli kandydaci na radnych z III Okręgu Śródmieście: Zosia Mirkiewicz, Magda Zubkiewicz, Iza Olech – Kaczór, Jola Balicka, Arek Skrzypiński Raymind Le Roch, Janusz Szpakowski i Piotr Dec.

Budżet Obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem a głosujemy już tylko do 21 października br.
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116083.asp
‪#‎SBO2015‬ ‪#‎wybory‬ ‪#‎szczecin

[ Brak komentarzy ]


Szczecin wyróżniony w konkursie "Samorząd Równych Szans"
Dodała Jolanta Balicka Tuesday, 30 September, 2014, 10:14


Informujemy, iż w VI edycji Konkursu "Samorząd Równych Szans" Gmina Miasto Szczecin została wyróżnione za realizację projektu "Spełnione Marzenia".

Szczeciński projekt "Spełnione marzenia" koncentruje się na stwarzaniu warunków dla godnego i możliwie samodzielnego życia osób najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. Do takich osób zaliczane są osoby ze schorzeniami neurologicznym i niepełnosprawnością sprzężoną, z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz poważnymi wadami słuchu.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- wsparcie utworzenia Centrum Diagnozy i Rehabilitacji 'Tęcza" w Szczecinie – placówka będzie świadczyć usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne, opiekuńcze i edukacyjne
- dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
- otwarcie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej (MZAZ) w Dobrej - jest to największy w Polsce obiekt służący rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka jest zarządzana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie;
- zwiększenie dostępu do informacji publicznej osób z wadą słuchu, poprzez przeprowadzenie szkoleń i opracowanie procedur w języku migowym - "Głusi w przestrzeni publicznej".

Co ważne, dzięki realizacji projektu "Spełnione marzenia" możliwe jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, a także zwiększenie ich uczestnictwa w kluczowych działaniach życia społecznego, zawodowego i obywatelskiego.

źródło: www.szczecin.pl

[ Brak komentarzy ]


Wskaż, na co wydać kolejne 5 milionów złotych
Dodała Jolanta Balicka Tuesday, 30 September, 2014, 08:57


Już za kilka dni rusza głosowanie na propozycje zgłoszone przez mieszkańców w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. Mieszkańcy po raz kolejny zdecydują, na co wydać 5 milionów złotych. Start już 1 października.

- Budżet obywatelski działa – powiedział na konferencji prasowej Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - W zeszłym roku mieszkańcy zagłosowali za stworzeniem roweru miejskiego oraz modernizacją Stawu Brodowskiego. Rower już funkcjonuje z dużym powodzeniem, a staw w tej chwili zmienia swoje oblicze.

Tegoroczny budżet obywatelski został podzielony na 5 części:

- Projekty ogólnomiejskie
- Dzielnica Północ
- Dzielnica Prawobrzeże
- Dzielnica Śródmieście
- Dzielnica Zachód

Mieszkańcy mogą wybrać dwa projekty – jeden z listy projektów ogólnomiejskich i jeden dotyczący dowolnie wybranej przez siebie dzielnicy. Zagłosować można wyłącznie jeden raz (nie będzie możliwości zmiany swoich typów).

Głosowanie na Szczeciński Budżet Obywatelski 2015 odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: www.konsultuj.szczecin.pl, jak również wformie papierowej – za pomocą karty do głosowania w wyznaczonych punktach.

Zagłosuj między 1 a 21 października!

Więcej TUTAJ!
źródło: http://www.szczecin.pl

[ Brak komentarzy ]


Olimpijskie zawody przedszkolaków.
Dodała Jolanta Balicka Sunday, 28 September, 2014, 18:25

W sobotę w Arenie Szczecin odbyła się Halowa Olimpiada Przedszkolaków. Do udziału w imprezie zgłosiło się 750 dzieci z 35 szczecińskich przedszkoli publicznych.
W programie był między innymi: mecz piłki nożnej, slalom z przekazaniem pałeczki, skoki na piłce i przechodzenie przez tunel.
Zmagania najmłodszych, w hali Arena Szczecin, obserwowały setki kibiców, głównie rodziców i nauczycieli.

Najlepsi z maluchów otrzymali puchar, a wszyscy uczestnicy - medal, natomiast dla przedszkola przygotowano statuetkę i sprzęt sportowy.

Gratulacje!

[ Brak komentarzy ]


Niebieski Parasol - bezpłatne porady prawne
Dodała Jolanta Balicka Tuesday, 23 September, 2014, 10:34W tym roku, po raz czwarty odbędzie się ogólnopolska akcja Niebieski Parasol organizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych. W dniach 22-27 września br., radcy prawni udzielą mieszkańcom bezpłatnych porad prawnych. Tegoroczna akcja Niebieski Parasol upływa pod hasłem „Bądź mądry przed szkodą. Praca-Rodzina-Biznes”.

W tym roku, świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych, będzie się odbywało nie tylko w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz wyznaczonych Kancelariach Radców Prawnych. Z pomocą lokalnych władz, tj. Prezydenta Miasta Szczecina oraz Wojewody Zachodniopomorskiego, udzielanie porad prawnych będzie miało miejsce również w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Akcja Niebieski Parasol skierowana jest do Każdego i ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że korzystanie z usług prawnych świadczonych przez radców prawnych niejednokrotnie może wpłynąć na sprawne rozwiązanie problemu i uniknięcia ewentualnie dalszych problemów prawnych. Często klienci przychodzą do radcy prawnego w sytuacji, gdy dany problem jest na tyle mocno zaawansowany, że jego rozwiązanie jest czasochłonne, a wystarczy już na samym początku zwyczajnie skonsultować się z radcą prawnym. Stąd tegoroczne hasło „Bądź mądry przed szkodą. Praca-Rodzina-Biznes”.

Znaczenie powyższej inicjatywy podkreśla fakt, iż objął ją honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a także lokalne władze: Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek, Wojewoda Zachodniopomorski Marek Tałasiewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a ze strony mediów TVP S.A. Oddział w Szczecinie.

Listę Kancelarii Prawnych udzielających bezpłatnych porad znajdziesz TUTAJ.
źródło: http://www.szczecin.pl

[ Brak komentarzy ]


Gratulacje dla siatkarzy!
Dodała Jolanta Balicka Monday, 22 September, 2014, 12:00Nasi wspaniali siatkarze po emocjonującym turnieju zostali Mistrzami Świata! Wielkie gratulacje! To były wspaniałe chwile i przeżycia.

Następna wielka impreza siatkarska na pewno odbędzie się z także w Szczecinie w naszej nowej Arenie!

Na chwilę obecną w Arenie odbywają się mecze piłki ręcznej męskiej i żeńskiej: Pogoń Handball Szczecin i SPR Pogoń Baltica Szczecin, także odbywać się tu będą mecze siatkówki żeńskiej klubu Chemik Police.

[ Brak komentarzy ]


Matury 2014
Dodała Jolanta Balicka Thursday, 28 August, 2014, 10:21W dniu 27 sierpnia br. odbyła się Narada Dyrektorów szczecińskich szkół. Jako przedstawiciel Komisji Edukacji brałam udział w tym spotkaniu, towarzyszył mi Radny Adam Kozłowski. Omawiane były wyniki szkół. Okazało się, że w niektórych obszarach wyników matur Szczecin jest lepszy nawet od Poznania.

[ Brak komentarzy ]


« 1 2 3 4 5 »