Priorytety

1. Poprawa jakości życia poprzez tworzenie centrów dziennego pobytu dla seniorów.
2. Rewitalizacja parków i skwerów w mieście.
3. Utworzenie spójnego planu lokalizacji stacji paliw w Szczecinie.
4. Rozwijanie wspólnego obszaru współpracy nauki i biznesu.
5. Rewitalizacja Starego Miasta.
6. Maksymalne wykorzystanie środków unijnych z okresu programowania 2014-2020 w ramach "Programu Szczecin 2020".