Wspaniali ludzie!

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia przeze mnie decyzji o kandydowaniu do Rady Miasta Szczecina. Wsparcie, słowa zachęty, motywowanie do działania były istotnym bodźcem. Przede wszystkim moje podziękowania skierowane są do mojego wspaniałego męża Andrzeja, bez którego trudno byłoby mi aktywnie uczestniczyć w życiu polityczno-społecznym. Codziennie umacnia mnie w przekonaniu,że wybrana droga jest prawidłowa. Mam szczęście otaczać się ludźmi, którzy wierzą w sens mojej pracy na rzecz zwiększenia aktywizacji kobiet: moje koleżanki z Klubu Kobiet przy Północnej Izbie Gospodarczej, z Platformy Obywatelskiej, z Fundacji "Bałtyckie Centrum Kobiet Biznesu". Nieoceniona jest także moja rodzina i przyjaciele ze Szczecina i Goleniowa.

Jolanta Balicka