Slide background

Remont ulicy Czesława

W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców ulicy Czesława w Szczecinie złożyłam wniosek o wpisanie do Budżetu Szczecina na 2019 rok remontu ulicy Czesława. Ulica ta jest uczęszczaną drogą przez wielu mieszkańców Osiedla Śródmieście Północ, obecnie jest bardzo zniszczona i wręcz niebezpieczna. W sprawie ustalenia własności ulicy Czesława składałam już zapytanie w 2018 roku, na które otrzymałam odpowiedź o własności Gminy Miasto Szczecin oraz braku zapisanych środków na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecina oraz w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina. Naprawa stanu technicznego ulicy wpłynie także na lepsze funkcjonowanie ulic przyległych: Ofiar Oświęcimia, Odzieżowej i ulegnie poprawie jakość życia mieszkańców. Niezbędną koniecznością jest poszerzenie chodników i wyrównanie nawierzchni. Dzięki temu wszyscy będą mogli bez problemu dojść do mieszkania, przedszkola czy przychodni lekarskiej.