Slide background

Seniorzy

Poprawa jakości życia poprzez tworzenie centrów dziennego pobytu dla seniorów.

 

 

Spotkanie wigilijne z seniorami

 

 

Spotkanie wielkanocne z seniorami